Norge fikk ny smekk fra EUs veterinærkomité

EUs veterinærkomité reagerer med beklagelse og kraftig misnøye på at Norge har forlenget importforbudet mot kjøtt- og melkeprodukter med to døgn.