Ønsker lokaldemokrati i Longyearbyen

Regjeringen fremmet i statsråd fredag forslag om innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen på Svalbard.