Moms på kjøreopplæring en trafikktrussel

Momsen på kjøreskoleopplæringen gjør opplæringen så dyr at det er en trussel mot trafikksikkerheten, mener Motorførernes Avholdsforbunds Ungdomsforbund (MA-Ungdom).