Økt pris gir dårligere sikkerhet

Prisen på et førerkort i Bergen blir inntil 5000 kroner dyrere etter momsreformen.