Flykaprere får asyl i Norge

To iranske brødre som kapret et fly og tvang det til Gardermoen i 1993, er innvilget varig opphold på humanitært grunnlag i Norge.