På forsvarspolitisk kollisjonskurs

Det kan bli vanskelig å få til et bredt forsvarspolitisk forlik i Stortinget.