Vil slanka Ap

Eit mindre styre og færre tungrodde byråkratiske utval, skal få Hordaland Arbeidarparti på beina att etter katastrofevalet i haust. Alt før valet hadde styret set ned eit utval som skulle gå gjennom organisasjonen.