Dårligere helse blant unge i Norge

Norske ungdommer opplever sin egen helse som dårlig allerede i 11-årsalderen, og verre blir det jo lenger ut i tenårene de kommer.