Studiepakkermot "feilstudering"

Feilvalg, tilfeldige studievalg og forsinkelser skal unngås ved å tilby studentene ferdige studiepakker.