Leiarar lunkne til «trynetillegg»

Leiarar i offentleg sektor meiner auka lønsnivå, fagleg utvikling og etterutdanning er viktigare enn lokale lønsvariasjonar for å få tak i kompetent arbeidskraft.