Betviler at siktelsen opprettholdes

Forsvareren til den spionsiktede Stein Viksveen tror at siktelsen mot hans klient må forandres, uansett hva påtalemyndigheten mener om hans skyld.