Eldre lærer like bra

Alder er ingen hindring for læring. Erfaring setter mange bedre i stand til å lære. Godt forhold til kolleger og ledere gjør det lettere å lære.