Medisin og journalistikk vanskeligst

Medisin og journalistikk er fortsatt blant utdanningene med høyest inntakskrav, men stadig flere søkere kommer inn på utdanningen de ønsker seg.