Økende klasseskille i Norge

Det siste tiåret har inntektsforskjellene mellom fattige og rike nordmenn økt med 7-15 prosent. Ulikhetene er nå større i Norge enn i land som Ungarn, Slovakia og Østerrike.