En søknad - 209 barnehager

Glem strevet med å skaffe barnehageplass. Det nye samordnete opptaket gjør at du søker plass i 209 barnehager i Bergen på ett og samme skjema.