72 millionar til norske slavearbeidarar

Drygt 1200 nordmenn kan sjå fram til å motta inntil 60.000 kroner kvar som erstatning for å ha arbeidd som tyske slavearbeidarar under krigen.