Dørum vil ha egen terrorparagraf

Justisminister Odd Einar Dørum (V) vil ha en egen paragraf i straffeloven som retter seg uttrykkelig mot terrorisme.