Politi-ja til terrorlover

Politiet støtter Justisdepartementets forslag til nye lover mot terror. Politiet er dermed på kollisjonskurs med Riksadvokaten og landets dommere i denne saken.