Taper stort på jobbskifte

En 45-åring som bytter til en jobb med innskuddspensjon kan tape flere hundre tusen kroner av pensjonen.