Fryktar SV hindrar grøne utfordrarar

Miljøpartiet De Grønne fryktar SV vil stogge konkurrentar ved å setje tak på pengegåvene til små parti.