Norske Skog satser på Follum

Styret i Norske Skog besluttet torsdag å flytte anlegget for termomekanisk papirmasse fra nedlagte Union i Skien til Follum fabrikker på Hønefoss.