Rask behandlig tok år

Klagenemnda for offentlig anskaffelser (Kofa), er i ferd med å utspille sin rolle etter bare tre års eksistens. Nemnda bruker opp til ett år på å behandle saker.