Tungvint å sortere plast

I Bergen kan du levere avfall på 227 returpunkt, men bare 25 av disse tar imot plast. Nå lover både BIR og Bergen kommune å få skikk på returordningen for plast.