Når sympatienavgjør valg

Den svenske ja-siden øker oppslutningen etter drapet på utenriksminister Anna Lindh. Historien er full av eksempler på sympatibølger som har påvirket valgutfall.