Stor pågang på Legevakten

«Hvis alle som har hatt diaré i noen dager oppsøker lege, kommer systemet til å bryte sammen»