Kristen-Norge økonomisk på felgen

De to største frivillige organisasjonene her i landet - Normisjon og Norsk luthersk Misjonssamband - går med dundrende underskudd.