- Thommessen - ingen utfordrar

Lars Sponheim stiller til attval som leiar i Venstre. Det gjer han uansett kva valnemnda måtte meine. Han legg kandidaturet sitt fram for landsmøtet. I går uttala han at han ikkje oppfattar Olaf Thommessen som nokon utfordrar.