- Lojalitetsreglar - eit sjukdomsteikn

Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt ved Universitetet i Bergen tek eit kraftig oppgjer med kommunale regelverk som skal regulere lojalitetsplikt og ytringsrett for kommunetilsette.