Øker avstanden mellom fly

Luftfartstilsynet pålegger Avinor å øke minimumsavstanden mellom fly i luftrommet over Oslo Lufthavn.