SV beklager og aksepterer

Det var ingen høyrøstet kritikk av regjeringens vedtak om å sende fly til Afghanistan etter forsvarsministeren redegjørelse i Stortinget onsdag.