Risikosport i Forsvarsdepartementet

Anne-Grete Strøm-Erichsen går ikkje til dekka bord. Det er både aktørar og observatørar samde om. Knapt nokon statsråd møter større utfordringar i ny jobb.