WTO-bombe under Soria Moria

Norge kan bli tvunget til å halvere tollsatsene for landbruksvarer. Embetsverket regner på konsekvensene. Den rød-grønne regjeringen kastes ut i dramatiske forhandlinger - to dager etter maktovertakelsen.