- Kan tjene på alle andre områder

Norge mener det er gevinster å hente på alle de andre områdene en ny WTO-avtale vil omhandle.