Miljøpris for innsats mot lakselus

Lakselus skapar store vanskar for oppdrettsnæringa. Havbruksbiolog Rune Stigum Olsen i Hardanger fiskehelsenettverk har kome langt i å få bukt med problemet. For dette arbeidet fekk han i føremiddag Hordaland fylkeskommune sin miljøpris for 2004.