- Norge må slite for åfå nok utlendinger hit

Det er større grunn til å tro at kapitalen vil flytte til de nye EU-landene enn at mange arbeidstakere derfra vil satse på en fremtid i Norge, mener tidligere arbeidsminister Victor D. Norman.