- Store utslippskutt mulig

Norge kan uten samfunnsmessige kostnader redusere utslippene av klimagasser med to tredeler innen 2050, konkluderer lavutslippsutvalget.