Legemidler på eResept

Nå skal legen sette resepten i banken i stedet for å gi den til pasienten.