Samferdselsdepartementet krever at posten rydder opp

Tallet på klager på Posten er mer enn fordoblet siden selskapet byttet flyoperatør i oktober. Samferdselsdepartementet krever at selskapet rydder opp.