Politiets DNA-mål er nådd

Seks år etter at politiets DNA-register ble opprettet har Nye Kripos nådd målet om å samle inn DNA-profilen til mer enn 9.000 domfelte kriminelle.