Mye sprengstoff mellom partiene

Uenigheten om norsk EU-medlemskap har sterk sprengkraft, hvis den settes på spissen.