Poststemming ble for dyrt

Det blir slutt på å forhåndsstemme på postkontorene. Nå er det opp til kommunene å bestemme hvor slik stemmegivning skal foregå.