La frem til skisse til løsning

Riksmeklingsmann Svein Longva har lagt fram en skisse til løsning i konflikten mellom ledelse og journalister i TV 2. Men fortsatt er streikefaren i lønnsoppgjøret stor.