Admiralsaken drøftes med Økokrim

Forsvarets ledelse skal tirsdag drøfte den såkalte admiralsaken i et fellesmøte med Økokrim og Regjeringsadvokaten. Politiet i Bergen avventer resultatet fra det møtet før en eventuell etterforskning settes i gang.