Bergen kan få kirkesenter for kunst

Bergen får trolig et av de nye kirkelige ressurs- og kompetansesentrene for kunst og kultur. Senteret kan bli knyttet til Domkirken.