Får søvnproblemer av TV

Småbarn som ser voksenprogrammer på TV, eller som leker i rom der TV-en står på, sover dårligere enn andre barn.