Ja til asfalt, nei til matskatt

Vestlands-delegasjonene jublet da de lørdag fikk programfestet at all innenlands fergetrafikk på riks- og stamveinettet skal være gratis. I går fikk de også gjennomslag for flere resolusjonsforslag på Frp-landsmøtet.