Krev norsk tariff på alle byggeplassar

Fellesforbundet i Bergen fryktar invasjon av underbetalt arbeidskraft om tariffavtalane i byggebransjen berre blir lovfesta i Oslofjord-området.