Har flest alkoholskadede barn

Om lag 70 barn har fått diagnose som alkoholskadet ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus de siste fem årene. Det er over dobbelt så mange som på noe annet sykehus i landet.