Sterk nedgang i utbetaling av sykepenger

Utbetalingen av sykepenger i første halvår lå om lag 2,5 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor.