Kongehus og medier på kollisjonskurs

Kongehuset og sentrale norske medier er uenige om hvordan mediene bør opptre overfor kongefamilien. De kongelige ønsker å beskytte sitt privatliv i langt høyere grad enn mediene aksepterer.